MŠ 2.jpg
MŠn.jpg
MŠ 3.jpg
Dobrý den, vítá Vás


Mateřská škola  Pod Lesem 
DSC_0356.JPG

Výchova a vzdělání

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu "Sluníčka a Broučci poznávají svět", který jsme zpracovali na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.Náš program respektuje individualitu dítěte, jeho právo na hru a individuální tempo vývoje.
Obsahově je členěn do 7 tématických celků s konkrétními záměry a cíli.Tyto celky jsou námětově dětem blízké.
1. Moje školka
2. Barevný podzim
3. Těšíme se na Vánoce
4. Zimní radovánky
5. Vítáme jaro
6. Máme se rádi
7. Svět kolem nás
K těmto tématům připravujeme pro děti různé aktivity, podporujeme vlastní tvořivost dětí.Upřednostňujeme prožitkové učení, rozvíjíme smyslové vnímání.Zaměřujeme se na adaptaci dítěte, rozvoj sociálních vztahů, vytvoření základů slušného chování a mravních zásad.
Klademe důraz na vzájemnou komunikaci a zdvořilostní návyky : zdravení, poděkování, omluvu atd.Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dbáme,aby měly dostatek pohybových aktivit, dodržujeme pitný režim.
Celým výchovně vzdělávacím procesem prolíná ekologická výchova, ke které máme vzhledem k umístění školky velmi dobré podmínky.
Provádíme také logopedickou prevenci.Spolupracujeme s místní ZŠ, speciálním pedagogickým centrem Kamínek, pedagogicko psychologickou poradnou i pediatry. Veškerá naše činnost se opírá o spolupráci s rodiči.
... všechno, co opravdu potřebujete znát, se naučíte v mateřské škole ...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one